søndag 17. juli 2011

Er flink til ...?

Ofte møter vi mennesker som forteller oss om at vi skulle vært flinkere til å .....

Jeg har registrert at vi er flinkere til å fortelle hverandre om ting vi ikke er flinke til, enn å fortelle hva vi er flinke på.
Om du tenker deg om! Hvor ofte får du høre at: "så flott dette kan du virkelig. Du burde gjøre mer av dette. Spesialiser deg på dette, for er det noe du er god på så er det dette her." Det er nok slike ting vi sier når vi får et fantastisk måltid, men ellers sjelden.

Jeg tror en oftere hører "hvorfor har du ikke, eller hvorfor gjør ikke du?". Jeg tro at mange blir nedbrutte av personer rundt seg som ikke forteller hvor mye de setter pris på det de kan.
Jeg tror at vi hele tiden leter etter mer andre kan bli gode på, enn å se hvor mye en allerede kan bra. Jeg mener ikke at vi ikke har forbedringspotensialet. Det skal vi alltid strebe etter.

Som jeg ofte har sagt det og som jeg sier det. Vi får mer av det vi fokuserer på.
Så hvorfor er vi ikke da bedre på å fortelle hverandre at dette synes vi du er flink til. I stede overøser vi hverandre med å si "ting" som gir den andre nedverdiget.
Vi kan sjelden skryte av noen uten å ta med et "men".
Han er flink til å snekre, men han er ingen snekker. Eller hun holder huset ryddig, men har du sett alt støvet... Eksemplene kunne vært mange. Jeg tror vi kjenner igjen mange utsagn uten at jeg bør nevne dem.
Det som er godt, er at når vi leser dette gjør det oss litt mer oppmerksomme. Dersom vi ikke er oppmerksomme kan vi ikke klare å gjøre noe med det.

Jeg har som mål idag å skryte mer og mene det!!

1 kommentar: